زنان ایران، سی سال پس از انقلاب


بررسی گفتار بهبود وضعیت زنان در ایران بعد از انقلاب
  تاریخ گفتار « بهبود وضعیت زنان در ایران بعد از انقلاب» یا قدرتمند شدن آنها به عنوان موضوعی که در آن زنان حاضر در جایگاه های قدرت و تصمیم گیری نقش مؤثری را ایفا کردند، بار دیگر تأکیدی است بر تز فوکویی همدستی تنگاتنگ میان دانش و قدرت
مرور سه دهه مبارزات حقوقي زنان ايراني
  اين مقاله، کوششي است براي بازشناسي تاريخي- حقوقي روندهايي که طي آن زنان از گروههاي مختلف در مبارزه با قوانين ناتوان کننده، نه تنها خود به قدرتمندي رسيدند بلکه سعي در قدرتمندکردن  زنان ديگر کردند
فراخوان مقاله : زنان ایران، سی سال پس از انقلاب
   انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن زندگی زنان در ایران را از وجوه گوناگون تحت تأثیر قرار داده و انتظار بر این است که بسیاری از روندهای آینده را نیز تحت الشعاع قرار دهد. بررسی و تحلیل تجارب این چند ساله  خاصه در آستانۀ سی سالگی انقلاب برای درک شرایط امروز و استراتژی های آیندۀ جنبش زنان اهمیت بسیار دارد

 
 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.