كتابخانه ميدان


قدرت و لذت
  این کتاب دریچه ای بر موضوع هویتهای چندگانه زنان می گشاید؛ هویتهای در هم تنیده ی که زن بودن هر یک از ما را تشکیل می دهد، زن بودن هر یک از ما را از دیگری جدا می کند و ...
حقوق زن، حقوق بشر است
  این مجموعه به این مساله می پردازد که چگونه حقوق بشر مورد انتقاد فمینیستها واقع شد و در چه روندی، نقد فمینیستی حقوق بشر، باعث ایجاد جنبش جهانی فمینیستهای حقوق بشری و مفهوم "حقوق بشر زنان" شد
متن كامل كتاب "رهنمون برابري در خانواده در شمال آفريقا" در كتابخانه ميدان
  سايت ميدان زنان در راستاي كمك به افزايش دسترسي به ادبيات و منابع مربوط به مطالعات زنان، قصد دارد از اين پس مقالات و كتابهاي منتشر شده را از طريق كتابخانه اينترنتي خود براي همگان قابل دسترسي كند

 
 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.