منشوري از آن خود


یک شب گرم زمستانی؛ گزارش کامل نخستین شب منشور
  گردهم آمدند تا بگویند و بشنوند و ببینند آنچه در یک سال گذشته بر منشور رفت و آنچه خود یا گروهشان در یک سال گذشته انجام داده بود را بگذارند در سبد منشور تا خواسته ها، اولویتها و راه حلهای زنان سنگین تر و عمیق تر شود برای رسیدن به یک متن پیش نویس.
استقبال فعالان جنبش زنان از نخستین "شب منشور"
  حدود 150 نفر از فعالان جنبش زنان با حضور در نخستین شب منشور، سالگرد آغاز به کار تدوین منشور زنان را گرامی داشتند. این برنامه به مناسبت 19 دی، سالگرد اولین جلسه منشور زنان، در سالن اجتماعات یکی از مجتمع های مسکونی تهران برگزار شد
منشور زنان، چشم انداز زنان از آینده
  تا زمانی که یکسری اصول و ارزشهای اولیه که به عنوان نقطه اتکاء برای فعالان جنبش زنان مطرح می باشند، در قالب منشور زنان وجود نداشته باشد نمی توان پیش نویس هیچ قانونی  را دراین حوزه تدوین کرد
جوهره خواسته ها، راهبردها و روياهاي زنان؛ درخواست گروه هماهنگي موقت براي ارسال نظرات پيرامون پيش نويس فرايند تدوين منشور زنان
  کوشش زنان ايراني براي تغيير وضعيت خود از طريق حضور در حوزه عمومي و استراتژيهاي فردي همراه با تلاشهاي زنان پيشرو براي تغيير ساختارهاي تبعيض آميز حقوقي طي سالهاي اخير به آستانه تازه اي از تحول خواهي رسيده است و آن طرح منسجم و يکپارچه خواسته هاي خود در قالب منشور زنان است.
استراتژي منشور ايجاد گفت و گو ميان گروههاي مختلف زنان و انعکاس خواسته هاي آنها به همديگر است؛ گزارش کامل سومين جلسه عمومي طرح منشور زنان
 

يک هفته پس از تعطيلات نوروز، هنوز سال جديد تازه بود که سومين جلسه عمومي منشور زنان، در زير زمين خانه يکي از فعالان جنبش زنان با حضور بيش از سي تن از فعالان جنبش زنان برگزار شد؛ در حالي که روي هر صندلي برگه اي بود که نمودار فرايند پيشنهادي گروه هماهنگي موقت را براي تدوين منشور نشان مي داد.

123456

 
 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.