اسلاید شو "قفسی را بسوزان"
 تاریخ: 20  اسفند  1387  مریم مجد، روزبه میرچرخچیان

 روزبه میرچرخچیان، در اسلایدشو "قفسی را بسوزان"، عکسهای مریم مجد را درباره مصادیق نوبنیادگرایی علیه زنان، با موسیقی ترکیب کرده است. برای دانلود کردن آن ، اینجا را کلیک کنید.

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.