بررسی گفتار بهبود وضعیت زنان در ایران بعد از انقلاب
 تاریخ: 6  اسفند  1387  فاطمه صادقی

 «شیطان در جزئیات نهفته است.»

«سیاستمداران و مقامات در برج عاج های حکومتی خود با چشمانی که تنها بر رأی گیری ها چشم دوخته شده، محصور اند. آنها اغلب از زندگی شهروندان خود بی خبر اند. از سوی دیگر مردان و زنان عادی که با سختی های بسیاری در زندگی دست و پنجه نرم می کنند و صدایشان به سختی شنیده می شود، یا خارج از چارچوب های رسمی دست به اعتراض می زنند یا در سکوت و نا امیدی  می گذرانند.»

پیر بوردیو، وزن جهان.


این مقاله بخشی از تحقیقی در مورد مشارکت سیاسی زنان در ایران بعد از انقلاب بوده است که در آیندۀ نزدیک به صورت کامل منتشر خواهد شد.

بنای اولیۀ من و دوستانم آن بود که تحقیق کنیم در مورد مشارکت سیاسی زنان در ایران بعد از انقلاب چه تحولاتی صورت گرفته است و زنان در این زمینه از چه توانمندی هایی برخوردار شده اند. چه عواملی در قدرتمند شدن آنها در کار بوده است و با چه موانعی مواجه بوده اند؟ اما رفته رفته به این نتیجه رسیدم که پیش از شروع باید مفروضات چندی را از نو مورد پرسش و بررسی قرار داد. این مقاله به همین منظور نوشته شده است.

برای خواندن متن کامل مقاله، نسخه پی دی اف آن را با کلیک روی اینجا دانلود کنید.

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.